eskimoska86, strona 15

143 teksty – auto­rem jest es­ki­mos­ka86.

Jeżeli chodzi o węże i ludzi to... różni­ca po­lega na tym, że mając do czy­nienia z wężem wiemy przy­naj­mniej cze­go się spodziewać... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 kwietnia 2012, 12:03

Cza­sem żałuję, że nie cier­pię na roz­dwo­jenie jaźni... mo­ja po­gar­da rozłożyłaby się wte­dy na dwie osoby… 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 kwietnia 2012, 10:49

Chy­ba zaczy­nam ro­zumieć sa­mobójców. Z cza­sem życie sta­je się tak nud­ne, że je­dynie śmierć wy­daje się być ek­scy­tującą rozrywką. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 kwietnia 2012, 09:58

eskimoska86

"Niektórym ludziom nie podoba się to, jak żyję. Mógłbym powiedzieć: do diabła z nimi, nic mnie nie obchodzi ich zdanie. I w zasadzie mówię: nic mnie nie obchodzi ich zdanie, ale wolę nie mówić: do diabła z nimi.” Diabeł to zbyt wrażliwa istota...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eskimoska86

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 lutego 2016, 13:55eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 listopada 2015, 23:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

24 marca 2015, 18:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 23:13eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem przes­ta­jemy cy­kać.  

17 lutego 2015, 22:40eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 22:39eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 grudnia 2014, 13:14eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

19 grudnia 2014, 22:30eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

18 grudnia 2014, 18:42eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st ulepione

18 grudnia 2014, 12:49eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st napisał do mnie po ro­ku [...]