eskimoska86, teksty z października 2012 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest es­ki­mos­ka86.

Człowiek pier­wotny wyewo­luował na przewrotnego. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 26 października 2012, 15:23

kruchość

te­raz jes­tem już tylko
pustą filiżanką
z której ktoś
de­lek­to­wał się kawą
o poranku

na podłodze
leżą
por­ce­lano­we łzy

roz­biłam się 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 23 października 2012, 20:45

Je­sień, to ta po­ra ro­ku, która w bar­ku ma naj­lep­sze na­lew­ki


Z przym­rużeniem oka i de­dykacją dla M. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 października 2012, 20:09

na pros­tych za­sadach krzy­wią się ludzie 

myśl
zebrała 23 fiszki • 17 października 2012, 18:21

Wychodzimy gdzieś prawie co noc

W no­ce ta­kie
jak ta
mądrość kończy się
na opróżnionej butelce
bo z pus­te­go
i Salomon…


w ba­rowym zgiełku układamy
niewysłane listy

w butelce

ad­re­sowa­ne do 
od­biorców
naszych westchnień

to­pimy jak smut­ki
w oceanie myśli


czas zat­rzy­muje się na chwilę
by wy­pić
jed­ne­go na drogę

on tak jak my 
scho­wał się
przed wczo­raj­szym deszczem 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 15 października 2012, 20:18

eskimoska86

"Niektórym ludziom nie podoba się to, jak żyję. Mógłbym powiedzieć: do diabła z nimi, nic mnie nie obchodzi ich zdanie. I w zasadzie mówię: nic mnie nie obchodzi ich zdanie, ale wolę nie mówić: do diabła z nimi.” Diabeł to zbyt wrażliwa istota...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eskimoska86

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 lutego 2016, 13:55eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 listopada 2015, 23:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

24 marca 2015, 18:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 23:13eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem przes­ta­jemy cy­kać.  

17 lutego 2015, 22:40eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 22:39eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 grudnia 2014, 13:14eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

19 grudnia 2014, 22:30eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

18 grudnia 2014, 18:42eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st ulepione

18 grudnia 2014, 12:49eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st napisał do mnie po ro­ku [...]