eskimoska86, teksty z lipca 2012 roku

8 tekstów z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest es­ki­mos­ka86.

Fraszkowo II

W naturze

W na­turze nic nie ginie,
wiep­rz prędzej czy później
podłoży Ci świnię.


Na urzędników UP

Bez­ro­bot­nym pracę oferują.
Jak już wszys­tkich zatrudnią,
sa­mi się za­rejes­trują.


Li­terac­ko II

Chciałabym zos­tać hra­biną Mon­te Christo
Bo Ed­mond Dan­tes bo­gaty przecież,
ale ten fra­jer ciągle kocha tą swoją Mercedes!


;) 

fraszka
zebrała 11 fiszek • 16 lipca 2012, 16:35

przebiegłe pantery

Po­lic­ja par­ty­zantów poganiała,
pałami pałowała , 
po­nieważ par­ty­zan­ci prze­bieg­li
pre­zesa par­tii pra­cy
parówki podjedli.
Pre­zes Pu­cuła parówki
pra­cow­ni­kom podpierdalał.
Pięćset parówek
po­daro­wał pa­rafii .

Pro­boszcz pryszcza­ty podzięko­wał , 
parówki prze­dał,
prze­pił, po pas­terce pobalował.
Po­moc­nik prezesa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 lipca 2012, 18:59

bezmiar

od­mie­rzyłabym cię
odległością
ramion

co jeszcze
wczo­raj
na wyciągnięcie

dziś
miar­ka się przebrała 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 13 lipca 2012, 11:47

To, cze­go ro­zum nie jest w sta­nie pojąć, uchwycą stęsknione dłonie i osadzą gdzieś głębo­ko w sercu... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 lipca 2012, 22:30

od­mie­rza­my tęsknotę liczbą głuchych uderzeń serca... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 lipca 2012, 16:35

To co nas gry­zie nie stra­wi nas do końca. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 lipca 2012, 11:03

Małe Anioły

Nad małymi gro­bami
przy­siadły Anioły w słoneczny dzień
Roz­postarły skrzydła
czy­niąc wie­rzbo­wy cień

Jed­ne z twarza­mi
zas­tygłymi smut­kiem kamiennym
In­ne po­zamy­kały oczy
smut­kiem brzemienne

Siedzą tak
ręce załamały
No­wy Anioł doszedł…
a od­szedł człowiek mały


I chciałby się wypłakać …
ka­mien­ne figury

Tyl­ko czasem..

Kiedy dzień ob­lecze się
w ko­bal­to­we chmury
Łkają Anioły ulewą
a nad ni­mi
płacze niebo... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 lipca 2012, 17:33

Bu­rak lu­bi mieć sze­rokie po­le do popisu.Z cyk­lu ko­piąc bu­raki ... ;) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 lipca 2012, 10:25

eskimoska86

"Niektórym ludziom nie podoba się to, jak żyję. Mógłbym powiedzieć: do diabła z nimi, nic mnie nie obchodzi ich zdanie. I w zasadzie mówię: nic mnie nie obchodzi ich zdanie, ale wolę nie mówić: do diabła z nimi.” Diabeł to zbyt wrażliwa istota...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eskimoska86

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 lutego 2016, 13:55eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 listopada 2015, 23:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

24 marca 2015, 18:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 23:13eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem przes­ta­jemy cy­kać.  

17 lutego 2015, 22:40eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 22:39eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 grudnia 2014, 13:14eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

19 grudnia 2014, 22:30eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

18 grudnia 2014, 18:42eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st ulepione

18 grudnia 2014, 12:49eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st napisał do mnie po ro­ku [...]