eskimoska86, teksty z grudnia 2013 roku

6 tekstów z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest es­ki­mos­ka86.

przemawiać doskórnie

a może dzi­siaj dla od­miany, wrócić do te­go co pierwsze
miast ludzkim głosem, przemówić
zwierzęcym gestem

utulić
dot­knąć, musnąć, liznąć
op­rzeć głowę


w cichej nocy
tak życzyć sobie


wczoraj 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 25 grudnia 2013, 15:44

jest mnie tak wiele, że mogę po­liczyć się z każdym ziar­nkiem pias­ku na pustyni


a to z de­dykacją dla sta­rożyt­nych Majów z okaz­ji ''roczni­cy wy­darzeń'', które miej­sca nie miały...
Odtwórz  

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 grudnia 2013, 13:43

Świat to jeden wielki burdel

So­do­ma wciąż prosperuje
na słupie so­li
sex ofer­ty się afiszuje. 

fraszka
zebrała 10 fiszek • 5 grudnia 2013, 15:13

Gdy­by ze wsty­du umierało się nap­rawdę, nikt by nie po­myślał, że może mieć miej­sce coś ta­kiego jak przeludnienie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 4 grudnia 2013, 19:25

Nie wys­tar­czy prosić
po to, co spadło z nieba trze­ba się jeszcze schylić 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 grudnia 2013, 14:47

gdyby wcześniej wymyślono aspirynę i tak oboje potrzebowalibyśmy cudu

Z Piłata mam w so­bie niez­nośny ból głowy
na czas przed burzą

Na­wet deszcz ka­pie na nas
tak sa­mo

na złość wszel­kim nie­czys­tościom te­go świata
ob­my­wa ręce
z wy­mus­ka­nym każdym paznokciem
nie zdar­tym o ściany
księżyco­wej poświaty.


Cze­kać można
długo

z od­ro­biną miłosier­dzia
w imieniu
nie jego


a własnym. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 2 grudnia 2013, 20:18

eskimoska86

"Niektórym ludziom nie podoba się to, jak żyję. Mógłbym powiedzieć: do diabła z nimi, nic mnie nie obchodzi ich zdanie. I w zasadzie mówię: nic mnie nie obchodzi ich zdanie, ale wolę nie mówić: do diabła z nimi.” Diabeł to zbyt wrażliwa istota...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eskimoska86

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 lutego 2016, 13:55eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 listopada 2015, 23:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

24 marca 2015, 18:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 23:13eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem przes­ta­jemy cy­kać.  

17 lutego 2015, 22:40eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 22:39eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 grudnia 2014, 13:14eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

19 grudnia 2014, 22:30eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

18 grudnia 2014, 18:42eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st ulepione

18 grudnia 2014, 12:49eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st napisał do mnie po ro­ku [...]